G.S. Science, Arts and Commerce College, Khamgaon

Reaccredited by NAAC with B grade (CGPA 2.82)VSP Mandal

Shri Narendra Shankarrao Bobdey (M.A.H.D.C.) President
Shri Ashok Purushottam Jhunjhunwala (M.Com.) First Vice President
Dr. Shri Subhash Shankarrao Bobdey M.A. Ph.D. Secretary
Shri Prakash Vyankatesh Tambat Treasurer
Shri Rakeshchandra Govinddas Bhatia Member
Dr. Shri Surendra Surajmal Jain M.B.B.S. M.D. Member
Shri Tejraj Udayraj Oswal B.Sc. B.Sc. Tech. Member
Shri Shailendra Narapatsing Mohata Member
Shri Vasantrao Dyanadeo Warade Member
Shri Ajinkya Shankarrao Bobdey Member
Shri Ashok Shamrao Sonone Member
Advt. Anil Harishchandra Vyas B.Com. L.L.B. Member
Shri Vilas Shriram Bayaskar B.Com. M.PEd. Member
Shri Rajendra Zambad Member
Mr.Prashant Narendra Bobdey M.Com., M.Phil. Member
Mr. Mukund Rajaram Ingale M.Sc., B.Ed., M.Phil. Teachers' Representative

Apycom jQuery Menus